Gulden
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Gulden

In Dordrecht werd in 1349 de eerst gulden geslagen. Karel V stelde in 1521 voor het eerst de gulden voor zijn hele rijk in: de Carolus gulden, van 19 gram fijn zilver en eveneens bestaande uit 20 stuivers. Elke stuiver was weer 8 duiten of 16 penningen waard. (ofwel de gulden was uitgedrukt is dus 160 duiten of 80 oortjes)

Pas in 1680 kreeg het college het voor elkaar dat er een generaliteitsgulden ingesteld kon worden. Die bevatte nog maar 9,2 gram zilver. Deze guldens hebben een gemeenschappelijke keerzijde, die met gewijzigd randschrift op de guldens van 1681 en 1682 terugkeert. De voorzijde die in 1681 de gulden siert zal ongewijzigd blijven tot de laatste generaliteitsgulden geslagen wordt in 1800

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Nederlandse_gulden

florijn zn. ‘Florentijnse munt; gulden’
Mnl. florijn ‘muntnaam’.
Ontleend aan Frans florin dat, met aanpassing aan Oudfrans flor (Nieuwfrans fleur), is ontleend aan Italiaans fiorino [eind 13e eeuw], letterlijk ‘gebloemd’, maar bovenal de naam van de munt van de stad Florence, vanwege de daarop afgebeelde lelie, zie → fleur.
Naar Italiaans voorbeeld (de oudste in het Florence van de 13e eeuw) werden al vroeg in de 14e eeuw in grote delen van Europa florijnen geslagen. Het gewone woord voor florijn bleef in het Nederlands altijd → gulden (van gulden florijn), maar in het Frans sprak men nog altijd over de florin, en de gebruikelijke afkorting voor de gulden, fl. of f., was ook gebaseerd op florijn.
De enige moderne muntnaam die nog op fiorino teruggaat, is de Hongaarse forint.


Alle guldens uit  de volgende periodes


Spaanse Nederlanden (1556-1715)
Oostenrijkse Nederlanden - 1713-1795
Brabant Revolutie - 24 October 1789 – 3 December 1790
Nederland - Duitse bezetting (1940-1945)                      Noodgeld
Nederland - Franse inlijving (1810-1813)
Nederland - Koninkrijk Holland (1806-1810)
WIC (West Indische Company  1621-1791)
Suriname - Koninkrijk tot 1975
Nederland - Provinciaal (tot 1795)
Nederland - Bataafs republiek (1795-1806)
Nederlands-Indië - Bataafse Republiek (1798-1806)
Nederlands-Indië - Brits bestuur (1811-1816)
Nederlands-Indië - Koninkrijk der Nederlanden (1816-1945)
Nederlands-Indië - Koninkrijk Holland (1806-1811)
Nederlands-Indië - VOC (1602-1798)                            Scheepswrakken van de VOC
Nederlandse Antillen / Curacao - Koninkrijk der Nederlanden (1952-2010)

Alle guldens met  de volgende heersers

Karel V Heer der Nederlanden (1506-1555)
Maria Theresia van Oostenrijk-Hongarije-Bohemen-Nederlanden (1740-1780)
Napoleon Bonaparte van Frankrijk (1799-1804 ,1804-1814 + 100 dagen in 1815)

Willem I van Nederland (1815-1840)
Willem II van Nederland (1840-1849)
Willem III van Nederland (1849-1890)

Wilhelmina van Nederland (1890-1948)                        Bijzonder slagen
Juliana van Nederland (1948-1980)
Beatrix van Nederland (1980-2013)                              Zilver en Goud
Willem-Alexander van Nederland (2013-heden)

Generaliteits gulden Holland (1680 - 1795)                   Proviciaal
Generaliteits gulden Zeeland (1763-1764)
Generaliteits gulden Friesland (1696 -1721)
Generaliteits gulden West Friesland
Generaliteits gulden Utrecht
Generaliteits gulden Gelderland
Generaliteits gulden Overijssel

Stedelijke gulden Deventer (1682-1698)
Stedelijke gulden Nijmegen
Stedelijke gulden Zutphen
Stedelijke gulden Zwolle


*******************  L I N K S  *******************Guldens buiten Nederland  + German States

De muntstelsels van de Zuiderlijke Nederlanden en het geld in onze taal

Kwaliteit en afkortingen / KM nummers Nederlandse gulden / Muntmeesters

Klop / countermark

Overige guldens en penningen

waarde Guldenbiljet www.munten.com/waarde/biljetten/1gbeuro.htm

waarden gulden munten www.munten.com/waarde/1gulden.htm
MUNTkoerier prijzen van munt gulden : http://www.muntkoerier.com/Munten/08%201%20gulden.htm

Overzicht afbeeldingen koninkrijk guldens   www.the-coincollector.com/Koninkrijk/Guldens/guldens.htm

Gulden