Gulden

Brabant Revolutie
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Brabant Revolutie

De Brabantse Revolutie of Brabantse Omwenteling was een opstand van de Zuidelijke Nederlanden in 1789 en 1790 tegen het Oostenrijkse gezag van keizer Jozef II. Hij begon in het gewest Brabant met de Slag bij Turnhout, maar breidde zich al heel snel uit over Vlaanderen, en nadien ook in mindere maten in Henegouwen, Namen en het oude Limburg.

Deze opstand leidde tot het kortstondig bestaan van een republiek
De Zuidelijke Nederlanden verklaren zichzelf op 11 januari onafhankelijk van Oostenrijk als de Verenigde Nederlandse Staten,  onder leiding van Hendrik van der Noot.

Jozef II (13 March 1741 – 20 February 1790 - was Holy Roman Emperor from 1765 to 1790 and ruler of the Habsburg lands from 1780 to 1790. He was the eldest son of Empress Maria Theresa and her husband, Francis I, and was the brother of Marie Antoinette.) stierf op 20 februari 1790 en werd opgevolgd door de tactvolle keizer Leopold II (de jongere broer van Jozef II)

Toen Pruisen de opstandelingen in de steek liet na het sluiten van de Conventie van Reichenbach (27 juli 1790) met Oostenrijk, mislukte de opstand en Oostenrijk kon zijn gezag met zachte middelen (herstel van de grondwetten, algemene amnestie) en lichte militaire druk herstellen. Dit was de Eerste Oostenrijkse Restauratie. Sommige historici (bijvoorbeeld Henri Pirenne) zagen hierin een uiting van een "Belgisch" nationaal gevoel en een voorbode van de Belgische Revolutie van 1830.

Munten uit deze Brabantse Omwenteling

Belgische munt DOMINI EST REGNUM van 1790 - De Leo Belgicus (de Nederlandse leeuw) houdt LIBERTAS vast


1 Florin / 1 Gulden (Type 1; Insurrection Coinage)  KM# 48 en type 2 is KM# 49 heeft het muntersteken tussen het jaartal (zie onder)

In Vanhoudt J 57 Gulden (1 Florijn) staat : afgekeurde uitgifte, blijkt dat de Latijnse term "VNIONE" voor verwarring zorgde omdat het benevens eendracht ook ajuin zou kunnen betekenen en vervangen werd door een tweede type (ET.IPSE.DOMINABITVR.GENTIVM)
Voorzijde : Belgische leeuw naar rechts MON.NOV.ARG.PROV.FOED.BELG met in de afsnede 17 engelenhoofdje (muntteken Brussel) 90.
Keerzijde : Twee uit wolken stekende handen, samengevoegd voor een pijlenbundel (symboliek, 1 kan je breken een bundel niet...) IN VNIONE SALVS. met 11 pijlen van de 11 provincien
- BRABANT (Brabant)
- GELRE (Gelderland)
- FLANDERS (Vlaanderen)
- WEST-FLANDERS (West Vlaanderen)
- HAINAUT (Henegouwen)
- NAMUR (Namen)
- TOURNAI (Doornik)
- TOURNAISIS (Tournesis, Doornikse)
- MALINES (Mechelen)
- LIMBURG was only temorarily a member of the union
- LUXEMBOURG Was niet echt aangesloten, en bleef ook onder Oostenrijks gezag.)De munten van Luxemburg
de geschidenis van
LUXMEBURG


Gulden
Brabant Revolutie