Gulden

Waarde
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Waarde

Muntstelsels uit het Verleden:

Koopkracht van toen en nu berekenen

http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.phpGULDENS of Gulden waarde


1 gulden, florin (f)       = 20 stuiver = 20 patards (st) = 20 sous = 20 Sols = 80 oord = 160 duiten
1 gulden Luiks             = 80 oord
1 pond, livre (lb)          = 20 schellingen, 20 sous (s)  = 240 penningen
Voor de Overijsselse stedemunten gold:
1 Rijnlandse gulden      = 20 Stichtse stuivers = 40 halve Stichtse stuivers (butkens) = 80 oirtkens = 160 plakken = 320 halve plakken = 640 duythmers.

In Nederlandse teksten van vóór 1816 vindt men dus wel bedragen als ƒ 10-12-4, ofwel 10 gulden, 12 stuivers en 4 duiten.

Overige waarde

1 Franc is 10 stuivers.
1 Franse kroon doet 58 stuivers
1 Sou; een twintigste deel van een Franc (20 Sou in 1 Franc)
1 groot (halve stuiver) is verdeeld in 12 penningen.
1 gulden is meestal 40 groten
1 gulden is dus ongeveer 2 Franc.
1 gulden of 1 pond     = 20 schelling
1 schelling                 = 12 penningen of 12 deniers
1 penning                  = 2 obolen
1 gulden                    = 20 stuivers
1 stuiver                    = 4 oort
1 oort                        = 2 negenmannekens
1 oort                        = 18 myten
1 stuiver                    = 3 plecken
1 pleck                      = 24 myten
1 gulden                    = 20 stuivers
1 oortje                     = 1/4 stuiver
1 duit                        = 1/8 stuiver
1 penning                  = 1/16 stuiver
1 korte                      = 1/24 stuiver
1 mijt                        = 1/36 stuiver
8 duit                        = 1 stuiver (Bij de duiten voor de VOC gingen er echter maar 4 in de stuiver)
1 dubbelgroot             = 1 (Brabantse) stuiver
2 duiten                     = 1 oord, 1 liard, 1 dubbele duit, 2 cent
1 blaumuser               = 3 stuivers (1616 -1621)
1 nieuwe blaumuser    = 5 stuivers (1750-1754)
1 plaket                     = 3,5 stuiver
1 Luiks-Brabantse gulden   = 0,6 Hollandse gulden
1 pattacon                  = 8 schellingen = 48 stuiver
1 Zeeuwse rijksdaalder = 52 à 53 stuiver
80 schelling                 = 36 gulden Luiks
1 pistool                      = 15 gulden Luiks-Brabants
1(zilveren) dukaat        = 52 à 53 stuiver
1 dubbele dukaat         = 5 gulden 8 stuiver
dukaat (in goud) :           Dfl 5,60
halve dukaat :                Dfl 2,80
kwart dukaat :                Dfl 1,40
specie rijksdaalder (zilver) : 48 Skillings
2/3 rijksdaalder = dubbele plot = 32 skillings
1/3 rijksdaalder = plot = 16 skillings
1/2 plots = stuk of 8 skillings
1/4 plots = stuk of 4 skillings
1 stelling = ruim een stuiver = 5 cent


Spaanse Nederlanden :

1 nieuwe Ducaton was net iets minder waard dan 1,25 Spaanse Dollar ofwel Reals of Spaanse mat.
1 Spaanse Dollar was vastgesteld op 3 Nederlandse Guldens (ofwel 5 Engelse Schilling).
1 Rix Dollar was gelijk aan 2,5 Gulden (ofwel 3 Schilling, 8 ducaton)
1 Nederlandse Gulden was 1 Schilling 10 Ducaton
1 Nederlandse pound was 1.09 Engelse Pound
Malayan tin was gelijk aan 375 Nederlandse Pound
1 Bahar is 3 Picols

Vaak werden oordjes per 80(stuks) verpakt in een rol (lok) en kreeg het zo de waarde van één gulden Luiks. 
Deze rolletjes gingen dan van hand tot hand zonder te worden uitgepakt.

Schellingen, die in de 17e eeuw massaal waren aangemunt en die door veelvuldig gebruik vaak sterk afgesleten waren, werden ook per 80 in een rolletje papier gewikkeld. Zo’n rolletje was dan 36 gulden Luiks waard
De oudste rekening van 1426 - 1427 is gesteld in het Hollands van het Pond van dfl 9,=, dat is dus de halve pond groot van het Hollands pond ter grootte van dfl 18,=.

De betaling is dus gerekend op dfl 1,125 van een pond (lib). Elk half pond had 20 stuivers, elke stuiver 12 deniers. Naar deze maatstaf berekend, krijgen wij voor de verschillende munten de volgende waarden:

OMSCHRIJVING
de nobel van 48 kromstaarten
de Vlaamse nobel
de nobel van 60 tuinen
de kroon van 36 tuinen
de kroon
de saluit
het Hollandse schild van 31 1/2 tuin
het gouden Guilhelmus Hollandse schild van 31 tuinen
het Guilhelmus schild
het nieuwe Bourgondise schild
de gulden
de Beierse gulden
de Arentsgulden van 22 tuinen
de nieuwe Utrechtse gulden
de gulden van 20 tuinen
het schuitje
de Moersgulden
het lam
de botdrager
de kromstaart
de leeuw
de tuin van 2 stuivers
het botgen
de stuiver
de groot
dukaat
goudgulden
dukaton
dubbele daalder
reaal
patakon
patagon
rijksdaalder
daalder
florijn
gulden
dertiendehalf
schelling
escalin
zeshalve
kwartje
vlieger
flabbe
schrikkenberger
stoter
vuurijzer
vierijzer
dubbeltje
jager
royaal
stuiver
patard
blank
groot
vierling
twaalfaard
oord
plak
duit
denier
penning
mijt
punt
15 stuivers
30 stuivers
EENHEID in [dfl]
7,92
7.7625
6,75
4,05
3,9375
3,88125
3,54375
3,4875
3,465
3,375
2,475
2,475
2,475
2,3625
2,25
2,1375
2,025
1,6875
0.17917
0,165
0,13525
0,1125
0,08958
0,05625
0,0375
100 stuivers
65 stuivers
63 stuivers
10 schelling of 60 stuivers
50 stuivers
50 stuivers
50 stuivers
50 stuivers
30 stuivers
28 stuivers
20 stuivers
12 1/2 stuivers
6 stuivers
1 schelling of 6 stuivers
5 1/2 stuivers
5 stuivers
4 stuivers
4 stuivers
4 stuivers
2 stuivers + 6 penningen
18 duiten of 2 1/4 stuivers
18 duiten of 2 1/4 stuivers
2 stuivers
12 plakken of 2 stuivers
3 groot of 12 duiten of 1 1/2 stuivers
1 stuiver
1 stuiver
3/4 stuiver
1/2 stuiver
1 oord of 1/4 stuiver
1 oord of 1/4 stuiver
2 duiten of 1/4 stuiver
1/6 stuiver
1/8 stuiver
1/12 stuiver
1/2 duit of 1/16 stuiver
1/24 groot of 1/48 stuiver
1/6 penning of 1/96 stuiver
Halve Thaler
Thaler
Het wegen van (edel)metalen ging via het systeem van de Trooise mark. Deze mark was in Nederland gelijk aan 246,084 gram. Er bestond echter ook nog een Amsterdamse mark van 247,045 gram. Hieronder een overzicht van de mark en zijn onderverdeling:
1 mark Troois = 8 onzen = 246,084 gram.
1 ons = 20 engels = 30,76 gram.
1 engels = 32 azen = 1,538 gram.
1 aas = 0,0481 gram.

 De onderverdeling van het Hollands Troois pond
1 pond=2 mark=16 ons=32 lood=320 engels=1280 vierling=2560 trooiske=5120 deuske=10240 aas=492,167720000 gram

Uit plakkaten, muntmeesters instructies en muntbus openingen is vaak bekend wat munten moesten wegen, hoeveel munten er uit een mark werks moesten komen en hoeveel mark metaal er vermunt was tot een bepaald soort munten.Gulden
Waarde