Gulden

Oostenrijkse Nederlanden (1713-1795)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Oostenrijkse Nederlanden (1713-1795)

Oostenrijkse Nederlanden (1713-1794)

Overzicht alle munten Oostenrijkse Nederlanden1713-1740   Keizer Karel VI (" 01.10.1685 - ^ 20.10.1740)

Tweede zoon van keizer Leopold I van Duitsland; hij was tevens keizer Karel VI van Duitsland (1711-1740), koning van Hongarije (1712-1740) en, als Karel III, koning van Bohemen (1723-1740); hij verkreeg de Zuidelijke Nederlanden bij de Vrede van Utrecht (1713); hij bepaalde via de Pragmatieke Sanctie (1713) dat zijn dochter Maria Theresia hem zou opvolgen; dit werd erkend door alle grote Europese staten, maar bij zijn dood brak desondanks de Oostenrijkse Successieoorlog uit (1740-1748)


Keizerin Maria Theresia (" 13.05.1717 - ^ 29.11.1780)

Dochter van Karel VI; zij was tevens keizerin van Oostenrijk (1740-1780), koningin van Hongarije (1741) en Bohemen (1743); zij huwde op 12.02.1736 met keizer Frans I van Duitsland; in veel opzichten was zij een van de grootste heerseressen uit de Habsburgse dynastie; de Pragmatieke Sanctie van 1713 bleek in 1740 van geen enkele waarde te zijn: de nieuwe Pruisische koning Frederik II de Grote annexeerde Silezi�, een van Oostenrijks meest ontwikkelde provincies; hierdoor ontstond de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748); zij benoemde in 1744 haar zwager Karel Alexander van Lotharingen tot gouverneur-generaal over de Zuidelijke Nederlanden, die van 1745-1748 door koning Lodewijk XV van Frankrijk werden bezet.
Link : Munten van Maria Theresia


1780-1790   Keizer Jozef II (" 13.03.1741 - ^ 20.02.1790)

Zoon van Maria Theresia; hij was tevens keizer Jozef II van Duitsland (1765-1790) als opvolger van keizer Frans I van Duitsland; hij regeerde in Oostenrijk tot 1780 samen met zijn moeder; hij streefde naar verwezenlijking van een eenheidsstaat; hij eiste ook op godsdienstig terrein het recht van handelen (jozefinisme of jozefisme); zijn zonder oog voor tradities doorgevoerde centralisatie en hervormingspolitiek veroorzaakte de Brabantse Omwenteling (1789) in de Oostenrijkse Nederlanden

1790-1792   Keizer Leopold II (“ 05.05.1747 - ^ 01.03.1792)

Was tevens keizer Leopold II van Duitsland en als Leopold I groothertog van Toscane (1765-1792); hij regeerde als een verlicht absoluut vorst


1792-1794 Keizer Frans II (“ 12.02.1768 - ^ 02.03.1835)

Zoon van Leopold II; hij was tevens keizer Frans II van Duitsland; hij verloor door oorlogen tegen Frankrijk staatsgebied; eerst behartigde graaf Von Stadion, later Metternich zijn buitenlandse belangen; hij werd in 1804 als Frans I keizer van Oostenrijk, maar trad in 1806 af toen keizer Napoleon I van Frankrijk de Rijnbond instelde; dit vormde het einde van het Heilige Roomse Rijk; bij de vrede van Sch�nbrunn (1809) was Oostenrijk een tweederangsmogendheid geworden; hij huwde zijn dochter Marie Louise uit aan keizer Napoleon I van Frankrijk (1810); hij was bureaucratisch en autoritair-conservatief, maar populair bij zijn volk; na de Franse zege te Jemappes (06.11.1792) werden de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsdom Luik enige maanden bezet, maar het oude gezag werd na de overwinning te Neerwinden (18.03.1793) hersteld; op de Slag van Fleurus (26.06.1794) volgde de terugkeer van de Fransen; de annexatie van Belgi�, uitgeroepen door de Nationale Conventie te Parijs (01.10.1795) werd door Oostenrijk erkend bij de Vrede van Campoformio (17.10.1797)
Gulden
Oostenrijkse Nederlanden (1713-1795)