Gulden

Spaanse Nederlanden (1556-1715)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Spaanse Nederlanden (1556-1715)
Er worden naast Guldens ook Mexciaanse Reales (reaals) gebruikt, die als bijnaam Dollars of 'mat' werden genomed. Getuigen ook volgende tekst over de schipbeuk van de HOLLANDIA.

On July 3, 1743, the Hollandia set sail on her maiden voyage from Texel in the Netherlands towards Batavia (Present day Indonesia). On board were 276 sailors and soldiers as well as a number of distinguished passengers. Under the command of Captain Jan Kelder, the ship toted 129,000 guilders in silver in the form of "pillar" dollars. There were also quite a number of 8 reale cobs and ducatons on board  ! These were the property of the Captain, wealthy passengers and  crew members .These were contraband  as the owners intended to trade for  themselves outside of the Company !!

The Hollandia had begun her trip by heading westward through the English Channel but through a disastrous navigational error headed west-northwest; dangerously close to the rocks of the Scilly Isles. Efforts to correct the mistake failed; the Hollandia struck Gunner rock on the night of July 13th.

Badly damaged but still afloat, the captain ordered one or more of the Hollandia's cannon guns be fired as a distress signal but the terrified islanders were unable to assist in the dark night and the periously rough sea conditions.

By morning nothing remained of the ship but floating debris; all 276 members aboard perished and the ship's precious cargo was lost.

In 1972  our professional team of divers and technicians located the Hollandia's remains which were scattered over a wide area of the sea-bed; a limited number of coins were recovered from the wreck one of which is presented herein.Spaanse mat was de Nederlandse bijnaam voor een zilvermunt van 8 real (Spaans: real de a ocho of real ocho), die in gebruik was in het Spaanse Rijk vanaf de Spaanse monetaire hervorming van 1497.
de munt heeft een diameter van 41mm diameter  en weegt 25.8gr

Niederlande-Brabant

Albert und Isabelle von Spanien 1598-1621 Gulden (20 Sols) 1599, Hand-Antwerpen

Er zijn in de periode 1599 - 1602 enkele Guldens geslagen. Hier een overzicht


Groningen & Ommeland

zilveren 28 Stuivers = 1 Florin
schild met de tekst 28 - ST
tekst: MO NO ARG ORD GRON ET OML

Achterzijde :twee handen die een hoed en gods oog op een stok vasthouden

tekst REDDIT CONIVNCTIO TVTOS

Alle munten uit Groningen kan je in deze catalogus vinden

Er is ook een Florijn met grote hoed, en de overslag op de tekst CONIVNCTIO -> was eerst CONIONCTIO

Amsterdam

20 stuivers

silver emergency siege coin, struck by the city of Breda in 1625 while under siege by Spanish troops.
Siege issue. Emission of January 1625.
Size of the coin is 20x21mm.

 Obverse: • BREDA • OBSES • 1625, civic coat-of-arms; all within pearl border; 20 stamp above, rose stamp below
 Reverse: blank
Breda

20 stuivers

Leyden


1 gulden
1574 Felipe II Leyden
bijzondere munt, geslagen tijdens het Beleg van Leiden
noodmunt geslagen tijdens de tachtigjarige oorlog
(Vanhoudt 471) / Delm. zu 169

A cardboard coin struck during the Spanish siege of Leyden in 1574 may be seen at right. The arms consist of a rampant lion with shield and sword. Note the counterstamp located at six o'clock. By order of Prince William of Orange, provincial counterstamps were added to all coins in excess of 1/10 daalder. This act increased the value of the coinage in circulation by one eighth, which was then used as a war contribution.
20 Stuivers (noodmunt) beleg van leyden


Metallic siege money of Leyden (left), struck in 1574 from a round coin die onto a diamond shaped silver planchet. As the supply of silver available for coinage dried up during the siege, Leyden continued to mint coins made from paper torn from prayer books. These cardboard “notes” became the first paper money to appear in the Western world. Prior to this only the Chinese used paper money.
Replica in zilver
Diameter 40mm1621-1665  Koning Filips IV   (“ 1605 - ^ 1665)

Zoon van koning Filips III van Spanje en Margerita van Styrie; hij was tevens koning Filips IV van Spanje; hij was gehuwd met Mariana van Oostenrijk; hij liet Olivares en Luis de Haro regeren; hij verloor in 1640 Portugal en moest in 1648, bij de Vrede van Munster, de onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden erkennen; hij moest in 1659, bij de Vrede der Pyreneeen, Artois, Roussillon en een stuk van Vlaanderen aan Frankrijk afstaan

1665-1700  Koning Karel II de Behekste (“ 1661 - ^ 1700)

Zoon van Filips IV; was tevens koning Karel II van Spanje; hij had een ziekelijke natuur; tot zijn meerderjarigheid was zijn moeder regentes; hij verloor in 1668 bij de Vrede van Aken (na de Devolutieoorlog) twaalf steden in de Spaanse Nederlanden aan koning Lodewijk XIV van Frankrijk; in 1678 bij de Vrede van Nijmegen (na de Hollandse Oorlog) verloor hij andere steden, Artois en Franche-Comte; was gehuwd met Mariana de Neoburgo (" 1667 - ^ 1740); bij gebrek aan kinderen wees hij in zijn testament Filips van Anjou (een kleinzoon van koning Lodewijk XIV van Frankrijk) aan als zijn erfgenaam, wat leidde tot de Spaanse Successieoorlog

1700-1713   Koning Filips V (“ 1683 - ^ 1746)

Kleinzoon van koning Lodewijk XIV van Frankrijk; hij was gehuwd met Elizabeth van Parma; hij was tevens koning Filips V van Spanje; hij werd na de Spaanse Successieoorlog algemeen als koning van Spanje erkend (Vrede van Utrecht, 1713), maar verloor daarbij de Zuidelijke Nederlanden aan Oostenrijk
Gulden
Spaanse Nederlanden (1556-1715)