Gulden

WIC (West Indische Company 1621-1791)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
WIC (West Indische Company 1621-1791)

WIC (West Indische Company  1621-1791)

De Geoctroyeerde West-Indische Compagnie of West-Indische Compagnie en meestal afgekort tot WIC was een bedrijf of "multinational" en was er op gericht om te handelen in tabak, slaven, suiker, goud en geld. De 1e WIC is opgericht in 16021 en bestond tot 1675. De WIC deed aan monopolie. Dit hield in dat alleen de WIC dit mocht doen. Zo mocht bijvoorbeeld de WIC als enige handelen met Amerika en (west-)Afrika. Ook deed WIC aan kaapvaart. Hierbij veroverde ze schepen. Eén van de populairste voorbeelden hiervan is Piet Heijn die in 1628 de Zilvervloot overviel. De WIC verdiende ook geld met de handel met Suriname, Nieuw-Nederland, Nederlands Acadië, Nederlands-Brazilië, Guyana, sommige Antillen en nog een paar plaatsen in Afrika. De slaven werkten op plantages en verbouwden onder andere suiker en tabak.
In 1787 werd het eiland door de WIC overgedragen aan het Nederlands gezag.


De WIC kreeg van de Staten-Generaal der Nederlanden de opdracht de oorlog met Spanje uit te breiden naar zee, zodat de aandacht van Spanje werd afgeleid van de Republiek.

Twee jaar na het einde van de tweede WIC waren er delen van de uitgifte van 1/4, 1 en 3 Gulden van 1794 voor de West-Indië geslagen. Ik denk  tbv El Mina of in Accra, de belangrijkste forten.

Zilveren munt van 1 gulden van de Geoctroïeerde Westindische Compagnie uit 1794, geslagen in Utrecht en te herkennen aan de W op de voorzijde onder het gekroonde wapen van de Generaliteit van de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden.
Vertaling van de Latijnse tekst op de voorzijde : MONETA ARGENTEA ORDINVM FŒDERATARVM BELGICARVM. TRAIECTVM. 1 GULDEN. W. = Zilveren Munt van de Staten der Verenigde Nederlanden. Utrecht. 1 Gulden. West-Indië; keerzijde : HAC NITIMVR HANC TVEMVR = Op haar steunen wij, haar beschermen wij.


 
 


Nadat de WIC door de verovering van Pernambuco (1630) vaste voet had gekregen in Brazilië, was er grote behoefte aan een basis in het Caribisch gebied als tussenstation tussen Holland en Brazilië.

De WIC nam de Bovenwindse eilanden Sint Maarten (1630), Sint Eustatius (1635) en Saba (1640) in bezit. Op geen van deze drie eilanden werden bewoners aangetroffen.

Sint Maarten was, bij gebrek aan drinkwater, als zodanig niet geschikt; bovendien werd het eiland in 1633 door de Spanjaarden heroverd. Op 6 april 1634 besloten de Heren XIX, de bestuurders van de WIC, een expeditie uit te sturen om Curaçao te veroveren.

In 1636 nam de WIC ook Aruba en Bonaire in bezit. Op Aruba leefden hooguit enkele tientallen Indianen, op Bonaire nog minder. Bij de komst van de Hollanders verlieten de meesten de eilanden en trokken naar het vasteland.

De WIC bestemde Aruba tot veeplantage voor de voedselvoorziening van Curaçao om zo minder afhankelijk te zijn van voedsel uit Holland.
Verder leverde Aruba hout dat geraspt werd in het 'Rasphuis' (gevangenis) in Amsterda

BrasilGouden noodmunten van 3, 6 en 12 gulden geslagen in 1645 en 1646 door de Hollanders in Pernambuco. Het zijn de eerste munten geslagen op Braziliaanse bodem en voor het eerst wordt op de munten de tekst BRASIL gebruikt. De munten hebben de waarde aangeduid in Romeinse cijfers en zijn voorzien van het monogram GWC van de Geoctroyeerde Westindische Compagnie.

http://www.duiten.nl/brasil/brasil1hol.htm
Gulden
WIC (West Indische Company 1621-1791)