Gulden

Nederland - Duitse bezetting (1940-1945)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Nederland - Duitse bezetting (1940-1945)
Arthur Seyss-Inquart, geboren als Artur Zajtich, was een Oostenrijks jurist en nazipoliticus. Hij behoorde aanvankelijk tot de gematigde vleugel van de Oostenrijkse nazi's, maar later ontpopte hij zich als Rijkscommissaris van Nederland in het bezette Nederland (1940-1945) als extremist.

 
  

Netherlands, AV NL, P M1, Schwann/Boling 131, Ministerie van Oorlog, 1 Gulden, (1945). At the conclusion of WW II a small contigent of Dutch forces participated in the occupation of Germany. These special vouchers were issued to be used solely by the military for payment of purchases at the Dutch military canteen service.

In Nederland zijn een aantal doorvoer-, gevangenen- en interneringskampen geweest, die gedurende de tweede wereldoorlog eigen papiergeld hebben geproduceerd en gebruikt.

Kamp Westerbork was een zogenoemd Judendurchgangslager. Het Duitse kampbestuur wilde voorkomen dat de gevangenen iets konden vermoeden van hun naderende lot. Daarom moest het leven in het kamp zo normaal mogelijk zijn. Er kon in Westerbork zelfs gewinkeld worden in het Lagerwarenhaus en in de Lagerkantine. Betaald moest worden met het speciale Westerborkgeld. Gewoon geld was verboden in het kamp en moest worden ingewisseld in het (Duitse) wisselkantoor.


 


In de Tweede Wereldoorlog was in Vught een SS-concentratiekamp (het enige SS-concentratiekamp buiten het toenmalige Duitsland) was gevestigd dat in 1943 betaalbonnen in omloop bracht. De eerste twee series dragen de naam Prämienschein, waarvan de eerste emissie op papier gedrukt was en de tweede op karton.
De emissie op karton is in het kamp zelf gedrukt. De bonnen werden verstrekt aan gevangenen die bij hun tewerkstelling extra prestaties leverden. De bonnen waren binnen het concentratiekamp bruikbaar als geld in de kantine, de kampwinkel (sigaretten) en in het bordeel. De derde serie draagt de naam Lagergeld. Ook deze emissie is in het kamp zelf gedrukt.
In Duitse teksten, en op de biljetten, werd het kamp aangeduid als: Konzentrations Lager Herzogenbusch;
Concentratiekampgeld - Kamp Vught - Kamp Vught 1 Gulden - Konzentrationslager Herzogenbusch Ein Gulden - serie 1574 (P.S. 95/ T/J. 402.08 )  / Oplage ? - RR (tussen de 750 en 1500 euro)

Munten


 
Zeldzame 1945 gulden : ~2500 euro (niet in verzameling)Er bestaan gevaarlijke vervalsingen van deze munt.
Bij het kopen van een dergelijke munt verdient het daarom aanbeveling om deze vooraf te laten keuren door een erkende instantie, bijvoorbeeld de keuringscommissie van de Nederlandse Vereniging van Munthandelaren. Dit geldt overigens voor alle dure munten.

Diverse vervalsingen. Deze hieronder is te herkennen aan de Mercuriusstaf ipv het P teken van Philadelphia.
Ook is de 4 van 1945 een 'open'  aan de bovenzijde.
Te koop bij AliExpress voor 2 Dollar. Helaas vaak door Nederlanders gekocht, dus let op!


valse gulde, goed herkenbaarEen jaartal vervalsing 1945 ov 1944 (aangeboden op Ebay oktober 2017 voor 250 euro)

GULDEN 1944 P NIEUWE 'VARIANT'

Tijdens de periode 1940-45 zijn er in de USA munten geslagen voor veel verschillende landen en óók voor Nederland. Het was de bedoeling om de munten uit 1944 en 1945 direct na de bevrijding in omloop te brengen. De in de  U.S.A. geslagen munten voor Nederland zijn te onderscheiden aan het muntteken in de vorm van een eikel. Er zijn ook munten met een palmboom, doch deze waren bedoeld om in tropische gebieden in omloop te brengen.
 

"doorloper" (niet in verzameling)
 
     
  *(lage P) doorloper
Niet in verzameling Lage-P zonder doorloper
 


Afwijkende afbeelding op de lage 'P'
Dit zijn 2 guldens opelkaar geprojecteerd (wel/niet doorloper variant):
  • De 1 staat hoger
  • de G is vetter
  • De 19 staat meer naar links
  • Nederlanden begint hoger
     
Er schijnen valse doorlopers op de markt te zijn, waaronder deze variant met lage-P kan zitten. Ik heb onvoldoende vergelijkingsmateriaal om mijn gulden als vals te kunnen bestempelen. Het kantschrijft is identiek aan de gulden van 1943. Dit is bij valse guldens altijd een issue.

Een gulden die volgens Munthunter.nl als "valse Doorloper" is weergegeven heeft de P zowat op de N liggen.


        Dit is een NIET doorloper variant. De munt is zeer waarschijnlijk een vervalsing.
 
 
normale uitvoering
 
 

"doorloper"  verkocht op ebay begin 2018 voor 95 euro door JVP
"Lage P"
De drie munthuizen die voor Nederland produceerde: Denver, Philadelphia en San Francisco; met de munttekens 'D', 'P' of 'S'. Vanwege de hoge zilverwaarde hebben deze munten kort gecirculeerd en hoofdzakelijk in het 1944 vrije zuid Nederland. Al snel werd besloten om deze munten niet verder in omloop te brengen.
De oplagen waren groot maar deze munten zijn over het algemeen schaars tot zeldzaam. Oplage 1944 P: ruim 105 miljoen).

Ook vanwege het grote aantal waren er verscheidene muntstempels nodig en men heeft deze stempels niet altijd hetzelfde gemaakt. Juist in Philadelphia blijkt dat er kleine verschillen waren door de letter 'P' soms anders te plaatsen. In Muntkoerier 6 van 2012 wordt melding gemaakt van een nieuwe variatie van de gulden 1944 P.  Overigens waren er twee type van deze munt bekend: Sch 1055 en Sch 1055A waarbij de tekst gedeeltelijk onder de hals doorloopt. Bij de doorloper blijkt verder dar er minder parels in de rand zijn en dat de onderzijde van het wapen dichter bij het jaartal is geplaatst. Het wapen heeft een dikkere rand.Tevens heeft de P een wat hogere positie t.o.v. het veel voorkomende exemplaar.

Nu is er dus en nieuwe variant: Sch 1055B** Door de gestegen zilverkoers verdwenen dit soort munten echter snel uit circulatie en deze met jaartal 1945 zijn weer aan de Verenigde Staten teruggezonden als herstelbetaling en zijn daardoor zeldzaam.


Wilhelmina in Londen
1940*

Het betreft een in de oorlog bewerkte munt waarbij het haar van koningin Wilhelmina in een helm is veranderd, en waarbij de tekst is veranderd naar "WILHELMINA (koning)IN (der neder)LONDEN" als stil verzet.
Gulden
Nederland - Duitse bezetting (1940-1945)