Gulden

Bataafse Republiek (1795 - 1806)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Bataafse Republiek (1795 - 1806)

Bataafse Republiek & Bataafse Gemenebest

De Republiek werd genoemd naar de Bataven, een Germaanse stam die ten tijde van Julius Caesar de Nederlandse delta bewoonde. Gedurende de vroegmoderne tijd werden deze Bataven steeds meer gezien als voorouders van de inwoners van de Zeven Provinciën.

Begin januari 1795 trokken Franse legers na enige schermutselingen de bevroren Merwede over en bezetten de Republiek. De reden was de strategische ligging van Holland ten opzichte van de Franse aartsvijand, Engeland. Deze Franse bezetting had grote gevolgen.

Nederland (officieel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) werd veroverd en Willem V vluchtte met z'n gezin naar Engeland. De Fransen gaven de patriotten de macht en de Bataafse Republiek was een feit.
Op papier was het land onafhankelijk maar in werkelijkheid was het een meelopertje van Frankrijk. Uiteindelijk heeft deze periode veel schade toegebracht aan Nederland. De Fransen waren erg slechte bondgenoten. De Bataafse Republiek moest heel veel Franse soldaten kleren geven en daar kregen ze niks voor terug. En Frankrijk gaf ook nog eens de koloniën weg.
Nederland kreeg acht departement naar Frans voorbeeld.

In 1801 werd de Republiek opgeheven. Het Bataafs Gemenebest kwam ervoor in de plaats.
Het Bataafs Gemenebest was een republiek dat tussen 1801 en 1806 bestond. Het bevatte een erg groot deel van het huidige Nederland. Het is gevormd naar het idee van het Eerste Franse Republiek.
De Bataafs Gemenebest bestond uit acht departementen. Ze zijn een beetje gelijk aan de huidige Nederlandse provincies.

1 Gulden 1797
Staande Nederlandse maagd met bijbel en vrijheidshoed
generaliteitswapen tussen waardeaanduiding. Kabelrand.
TYPE Ib provincie HOLLAND met HOLL:
★ in het omschrift. Te Enkhuizen geslagen.
Rond altaar met guirlande. Var: lint aan pijlbundel minder afhangend en brede maagd. Sch. 92c2., SilverR
Gulden
Bataafse Republiek (1795 - 1806)