Gulden

Karel V Heer der Nederlanden
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Karel V Heer der Nederlanden
Philips de Goede (1396-1467) van het Huis van Bourgondië, die er in de eerste helft van de vijftiende eeuw in was geslaagd enkele belangrijke gewesten van het latere Nederland onder zijn gezag te brengen, ondernam al snel pogingen om enige ordening aan te brengen in de monetaire warwinkel. Zo zorgde hij ervoor dat vanaf 1434 in de gewesten Vlaanderen, Brabant, Henegouwen en Holland identieke gouden en zilveren munten werden geslagen – vierlanders genoemd.In wezen was in deze gebieden al sprake van een monetaire unie. De belangrijkste zilveren munten werden al snel stuivers genoemd, vermoedelijk vanwege hun uiterlijk. Deze munt zou in Nederland nog eeuwenlang de hoofdrol spelen bij kleine transacties. Tot in de late negentiende eeuw bleef het een zilveren munt. Onder Karel V (1500-1558), een afstammeling van Philips de Goede (zijn betovergrootvader) kwam er meer eenheid in het muntwezen van het Habsburgse Rijk. De Nederlandse gulden, die tot 1999 heeft bestaan, ontstond in deze tijd – om precies te zijn in 1521.
Zilveren Karolusgulden van 20 Stuivers z.j. (1542-1548) 1e type (vGH 187-1 / Vanhoudt 224 / Delm. 1 /R2) - ZF / RR / zeer zeldzaam

Meer is hier te vinden : http://wiki.muntenenpapiergeld.nl/index.php?title=Karolusgulden of hier https://en.numista.com/catalogue/pieces102443.htmlen.numista.com/catalogue/pieces102443.html of
https://en.numista.com/catalogue/pieces94190.html
Gulden
Karel V Heer der Nederlanden