Gulden

Friesland (1696-1721)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Friesland (1696-1721)

FRIESLAND


Op 29 mei 1680 meldden de Friese Staten het volgende: ".... gelezen hebben de memory, by de Raade ende Generaalmeester van den Munte ... aan haar Hoog Mogende overgegeeven" ... "wel genegen syn te amplecteren, dat een nieuwe Staten-Gulden, twee, drie ende anderhalff wierde geslagen". Het duurde echter tot 1696 voordat in Friesland daadwerkelijk de inmiddels tot Generaliteitsmunt verheven Guldens werden geslagen"

HAC NITIMV - HANCTVEMVR
MO:ARG:ORD:FAED.BELG:FRI(:)

Verbod Friesse gulden 1714 (met muntmeesterteken zeemeermin)

De guldens van Friesland zijn zeer zeldzaam omdat de aanvoerlijnen vanuit Amsterdam, waar het zilver aankwam, heel lang waren en het transport als gevolg daarvan een groot deel van het budget van de muntmeester opslokte. Door het maken van grote zilveren munten, die soms wat te weinig zilver bevatte dan de waardeaanduiding deed vermoeden, kreeg de muntmeester kans toch nog wat winst binnen te halen. Dit in tegenstelling tot het maken van veel (veel meer werk= veel meer kosten) en veel kleinere zilveren munten waarvoor de staat een vast gehalte en gewicht verplicht had gesteld... zoals de gulden. Hij kón wel winst maken op kleinere muntjes, maar moest dan sjoemelen met het gehalte.. zoals veel met de schellingen werd gedaan.
Ook betaalde hij zijn personeel een stuk minder dan zijn vakgenoten in het westen, waardoor hij natuurlijk ook alleen minder geschoold personeel kon aantrekken.. dat zich duidelijk kenbaar maakt in de kwaliteit van de munten uit de verre. En..natuurlijk de stempels zo laat mogelijk vervangen.. en zelfs met gebroken stempels doorslaan (zie foto). De Friese gulden uit 1714 werd in augustus van datzelfde jaar binnen de staten Holland en West-Friesland verboden. De gulden bleek niet aan het vereiste gewicht en gehalte te voldoen.

Hierop werd Herbert Marinus op 8 augustus 1714 gevangen genomen. Uiteindelijk heeft men geen onrechtmatigheden kunnen aantonen en bleef Marinus tot 1719 in functie.

Er zijn generaliteitsguldens uit 1714 aangetroffen waarbij de provincieaanduiding niet meer leesbaar was. Bij nadere beschouwing gaat het om guldens uit Friesland. De 'G' op de keerzijde bezit namelijk het voor de Friese guldens typerende 'haakje'. Wellicht heeft het verbod op aanname en uitgifte van de Friese gulden ertoe geleid dat men bij circulerende exemplaren de provincieaanduiding 'FRI' heeft weggewerkt (weggeslagen).


1714 zeemeermin RREr is ook een gulden uit 1714 zonder het MMT zeemeerman. Ook classificatie RR
De 'G' van gulden heeft bij de FRI munt een specifieke kenmerkende 'krul'

 

Ik kwam ook een friese gulden tegen op internet, zonder MMT, waarbij een GL aanduiding was gebruikt ipv een G.
Omdat deze nergens vermeld is, vermoedde ik een vervalsing.


        1696 RRRDe volgende guldens zijn uitgegeven :

    1696, V.691, 25.059 (Muntmeester (waarnemend): Daniel Valckenier )
    1705/04

    1705, D.1183, RR (Muntmeester: Herbert Marinus (1704-1719)
    1714, D.1183, 285.390 (met muntmeesterteken zeemeermin.)
    1714, D.1183a, afslag op vierkant plaatje

    1721, V.691, RR  (Muntmeester: Albertus Ketel)

       1714 op vierkant plaatjeGulden
Friesland (1696-1721)