Gulden

Nederlands-Indië - Brits bestuur
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Nederlands-Indië - Brits bestuur

Nederlands-Indië - Brits bestuur


In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. In de eerste helft van de zeventiende eeuw zou Nederland dankzij de VOC een leidende rol in de wereldhandel krijgen. In 1600 richten de Engelsen in navolging van het succes van de Nederlanders hun East India Company op. Beide compagnieën zouden de Aziatische koloniale handel de komende twee eeuwen domineren. De Britse Oost-Indische Compagnie (Engels: East India Company, ook wel "John Company") werd opgericht bij Koninklijk Besluit van koningin Elisabeth I op 31 december 1600. Gedurende de volgende 250 jaar werd het een van de machtigste commerciële ondernemingen van zijn tijd.

    

De invasie van Java in 1811 was een succesvolle Britse amfibische operatie tegen het Nederlands-Indische eiland Java tussen augustus en september 1811 tijdens de Napoleontische oorlogen. Java was daarvoor een kolonie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en kwam tijdens de Napoleontische tijd in Franse handen, eerst nog onder de Franse vazalstaat van achtereenvolgens de Bataafse Republiek (1795–1801), het Bataafs Gemenebest (1801–1806) en het Koninkrijk Holland (1806–1810) en vanaf 1810 direct onder Frankrijk. Administratief en militair gezien bleef het al die tijd grotendeels door Nederlanders gerund.
Het eiland bleef in Britse handen voor de resterende tijd der Napoleontische oorlogen en het Nederlandse gezag werd pas na het Verdrag van Parijs in 1814 hersteld.

Er zijn geen guldens geslagen in deze periode, wel kwam er door een tekort aan capitaal een soort noodgeld gulden.

The Indies government in 1815 issued a series of credit paper, with denominations of 1, 5, 10, 25, 50, 100, 300, 600 and 1000 gulden. De Bank Courant en Bank van Leening, which was woefully short of capital, was nationalized in 1817. The Dutch closed the bank in 1818, giving people six months to exchange their banknotes before they were declared worthless.
Gulden
Nederlands-Indië - Brits bestuur