Gulden

Napoleon (1799-1815)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Napoleon (1799-1815)

Lodewijk was de jongste broer van de Franse Keizer Napoleon Bonaparte en noemde zich Lodewijk de Eerste. De Nederlanders noemden hem ook wel Lodewijk de Goede. Omdat hij koning was liet hij een serie munten ontwerpen met zijn portret erop. Van die serie zijn de ‘50 stuiver munten’ van 1808 en gouden dukaten geslagen.

Als Lodewijk in 1806 koning wordt, laat elke Nederlandse provincie nog haar eigen munten maken in haar eigen muntfabriek. Als snel sluit Koning Lodewijk al die ‘munthuizen’ behalve dat van Utrecht. Dat wordt het munthuis van het hele Rijk: ’s Rijks Munt. De directeur van zo’n munthuis heet muntmeester.

In 1810 ontslaat Napoleon zijn broer Lodewijk als koning. Napoleon lijft het Koninkrijk Holland in bij zijn Franse keizerrijk en elke Nederlandse onderdaan wordt Frans. Nederland wordt een stukje Frans grondgebied.
In 1812-1813 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht Franse francs met het portret van Napoleon Bonaparte erop.
Maar de Nederlanders blijven toch gewoon met hun eigen geld rekenen en betalen.

In 1815 verliest Napoleon de slag bij Waterloo. De overwin-nende landen vinden dat de grenzen van de gebieden in
Europa opnieuw moeten worden vastgesteld. Nederland, België en Hertogdom Luxemburg worden samengevoegd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het noorden van het koninkrijk betalen ze met de gulden en in het zuiden met de Franse franc. Eén van de beide munten moet het symbool worden van het Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I en zijn regering kiezen ‘de gulden’ De gulden wordt de nationale munt voor het hele land, en niet de franc. vanaf 1825 is de Franse frank, die nog veel in omloop was in de Zuidelijke Nederlanden, geen wettig betaalmiddel meer.


Vis (baars) als muntteken voor Utrecht

De Gulden

1 Franc - 1807

          Lodewijk Napoleon 1 Gulden 1807 goud
Tweede type, afslag in goud (Sch.-/KM.-)
FDC, met gepolijste stempels geslagen.

Vz. Hoofd Lodewijk Napoleon naar rechts, omschrift 'LODEW. NAP. KON. VAN HOLL.'
Kz. Gekroond wapenschild van Holland tussen 1 - Gn.

Onder het schild het jaartal 1807 en daaronder het muntmeesterteken 'Bij', omschrift 'KONINGRIJK HOLLAND'.
Kabelrand - Geslagen op het gewicht van 4 dukaten (13,97 gram)

Uiterst zeldzame gouden afslag van de gulden 1807 van het tweede type. In handboek Schulman wordt een gouden afslag van deze gulden gekoppeld aan de verzameling van Baron Ferrari.  €60.000,00

1808, gulden met afslag in brons

   1808

   1809

         1810
 
Gulden
Napoleon (1799-1815)