Gulden

Willem I (1815-1840)
Macasuba.nl
Denominatie 1 gulden
Willem I (1815-1840)

30 November 1813

de zoon van Stadhouder Willem V is de latere Koning Willem I


In 1815 verliest Napoleon de slag bij Waterloo. De overwinnende landen vinden dat de grenzen van de gebieden in
Europa opnieuw moeten worden vastgesteld. Nederland, België en Hertogdom Luxemburg worden samengevoegd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het noorden van het koninkrijk betalen ze met de gulden en in het zuiden met de Franse franc. Eén van de beide munten moet het symbool worden van het Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I en zijn regering kiezen ‘de gulden’ De gulden wordt de nationale munt voor het hele land, en niet defranc. Vanaf 1825 mag er niet meer met de Franse franc betaald worden. Willem Frederik van Oranje (de zoon van de laatste stadhouder Willem V), zet voet aan wal op 30 november 1813 en wordt met groot gejuich ontvangen op het strand van Scheveningen. Willem I vindt de economie belangrijk en richt de Nederlandsche Bank op in 1814, ook al zien de meeste mensen de bank helemaal niet zitten.

De Belgen moeten niets meer hebben van de Nederlandse gulden. Zij noemen dit ‘pecunia non grata’. De tegenstellingen tussen zuid en noord zijn groot. Er komt een opstand voor het gebouw van de Brusselse Munt tijdens de uitvoering van een opera die toevallig gaat over een vrijheidsstrijd. De bezoekers worden hierdoor aangestoken. Willem I stuurt het leger erop af, maar de Belgen krijgen hulp van de Fransen. Willem I trekt zijn leger terug.

België wordt een onafhankelijk land in 1832. Dat is een zware klap voor het noorden. Het meeste geld wordt namelijk in België verdiend.

Guldens

 
(aangeboden voor 2900 euro in 2017)

Gulden 1818
oplage van 42700 exemplaren,kom je zelden tegen


Afslag in Brons. CGB.FR geschatte prijs 3.000 euro december 2017


Brons verguld CGB.FR geschatte prijs 3.000 euro december 2017

Op 28 September 1816 werd de eerste muntwet van het (toen nog met België verenigde) Koninkrijk der Nederlanden ingevoerd.  in 1816 wordt ook het randschrift ‘God zij met ons’ ingevoerd


Een aantal Franse vernieuwingen werden gewoon gehandhaafd, zoals het decimale stelsel dat dus ook voor het geld werd ingevoerd en het principe van de dubbele standaard, waarbij zowel zilveren als gouden munten onderling inwisselbaar zouden zijn. En uiteraard bleef de Gulden gehandhaafd.

De Gulden van de vroegere Republiek, met een zilverinhoud van 9,61 gram werd dus niet meer verdeeld in 20 stuivers van 8 duiten maar in 100 centen.

In 1839 werd de zilverinhoud van de gulden iets verlaagd, zodat 10 zilveren guldens in waarde gelijk werden aan het gouden tientje. Tegelijkertijd werd het drieguldenstuk vervangen door een munt van f 2,50, die beter in de serie paste.

Den koperen Konink noemde het volk hem, omdat bij de plechtigheid weinig zilvergeld en veel koper was uitgedeeld.


1 gulden 1819 (hoge 9) in ZF kwaliteit. (~850 euro) Zeldzame variant. Oplage 252.202 stuks

1820

Er is een Piedfort variant van de 1820 Op dubbele zwaarte. Jong hoofd naar rechts met naam van graveur MICHAUT op de halsafsnede, daaronder Romeinse olielamp met anker. Mmt. fakkel, mt. mercuriusstaf. Randschrift GOD ? ZIJ ? MET ? ONS ? en ingeslagen mercuriusstaf. , Silver19.55 g. RRR Verkocht door Schulman voor 1600 euro.


Onder Willem I werd de munt 30 mm groot, 10,8 gram en 89% zilver.
Vanaf Willem I 1840 werd de munt 28 mm, 10 gram en 94,5% zilverMichaut

Willem I, heeft het merkteken "anker met olielamp" van Michaut.Michaut, Auguste François, Frans beeldhouwer, medailleur en ontwerper van munten (1786-1879). Werd door Willem I in 1815 benoemd tot "medailleur des Konings". De contacten met Michaut waren vanuit Nederland gelegd nadat hij bij een ontwerpwedstrijd in 1815 de eerste prijs had behaald met een penningbeeltenis van de Franse koning Lodewijk XVIII.

Michaut werd opgedragen de matrijzen en ponsoenen voor de nieuwe munten met het portret van koning Willem I te leveren, te weten de 10, 3, 1 en 1/2 gulden. Hij kreeg ook toestemming tot de aankoop van de door hem verlangde werktuigen (een pers van Salneuve en enige andere werktuigen). Zijn naam staat afgebeeld in de halssnede van het borstbeeld van Willem I.


Er schijnt een gulden te zijn die deze tekst niet in de halssnede heeft. Nog niet gezien. (wel de 1/2 gulden uit 1822)
Gulden
Willem I (1815-1840)